Sentence for kaiser | Use kaiser in a sentence

Sentence for karl | Use karl in a sentence

Sentence for kasteliz | Use kasteliz in a sentence

Sentence for katharina | Use katharina in a sentence

Sentence for kathleen | Use kathleen in a sentence