Sentence for ebb | Use ebb in a sentence

Sentence for ebbed | Use ebbed in a sentence

Sentence for ebbing | Use ebbing in a sentence

Sentence for ebony | Use ebony in a sentence