Sentence for rhetoric | Use rhetoric in a sentence

Sentence for rhine | Use rhine in a sentence

Sentence for rhoda | Use rhoda in a sentence

Sentence for rhodes | Use rhodes in a sentence

Sentence for rhymes | Use rhymes in a sentence

Sentence for rhythm | Use rhythm in a sentence